แจ้งเหตุการทารุณกรรม

การกระทำที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งท่านสามารถทำเพื่อปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศคือ แจ้งเหตุต้องสงสัยต่างๆแก่เจ้าหน้าที่

หากท่านพบเห็นเด็กกำลังตกอยู่ในอันตราย โปรดโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินในท้องถิ่นของท่าน.

หากท่านสงสัยว่าเด็กกำลังถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์ในลักษณะใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึง การค้าประเวณีเด็ก การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หรือ การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก) โปรดติดต่อ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือองค์กรในประเทศที่กำลังเกิดเหตุอาชญากรรมนั้นอยู่

ในขณะนี้ ยังไม่มีบริการสายด่วนรับแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในระดับโลก   ข้อมูลในหน้านี้น่าจะช่วยให้ท่านพบช่องทางการแจ้งเหตุที่เหมาะสม เพื่อที่ว่าท่านจะสามารถแจ้งเหตุต้องสงสัยเกี่ยวกับการทารุณกรรม และช่วยปกป้องเด็กได้

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรต่างๆที่ดำเนินการเพื่อปกป้องเด็กทั่วโลก   โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของท่าน เพื่อแจ้งเบาะแสที่ท่านทราบหรือเหตุต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสายด่วนรับแจ้งเหตุ

ระดับสากล

  • คณะทำงานเฉพาะกิจเสมือนจริงระดับโลก (Virtural Global Task Force): คณะทำงานเฉพาะกิจเสมือนจริงระดับโลกจัดการกับคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงการทารุณกรรมเด็ก ภาพที่ไม่เหมาะสม สื่อลามกอนาจารเด็ก และการล่อลวงเด็ก)
  • ไซเบอร์ทิปไลน์ (CyberTipLine): ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children) ของสหรัฐอเมริการับแจ้งเหตุในระดับสากลด้วย

พลเมืองยุโรป

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศกัมพูชา

ประเทศแคนาดา

ประเทศเยอรมัน

  • บีเคเอ (Bundeskriminalamt: BKA) ศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ท่องเที่ยวเพื่อมีเพศศัมพันธ์กับเด็ก

ประเทศอิตาลี

ประเทศเมียนมาร์

  • สายด่วนต่อต้านการค้ามนุษย์: 067 411 317 หรือ 067 411 318

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศไทย

ประเทศแอฟริกาใต้

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศสหราชอาณาจักร

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล

หากท่านต้องการแจ้งเหตุต้องสงสัยเกี่ยวกับกรณีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและไม่ทราบว่าจะติดต่อใคร กรุณาติดต่อ info@ecpat.net    เอ็คแพทจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกที่มีอยู่ และนำบันทึกการแจ้งเหตุทั้งหมดส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆตามความเหมาะสม

เราพยายามปรับปรุงรายชื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสายด่วนรับแจ้งเหตุให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้   หากท่านต้องการให้เราใส่ชื่อองค์กรของท่านเพิ่มเข้าไปในรายชื่อด้านบน โปรดติดต่อเราทาง info@ecpat.net    หรือโทรหาเราที่ 02 637 9939   ขอบคุณค่ะ