โปรไฟล์สมาชิกของ อีทริป แอฟริกา (eTrip Africa)

เราขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับสมาชิกรายหนึ่งให้มากขึ้น และแจ้งเหตุผลส่วนหนึ่งที่พวกเขาเลือกนำหลักการปฏิบัติฯของเดอะโค้ดไปดำเนินการในองค์กรให้ท่านทราบ

อีทริป แอฟริกา (eTrip Africa) เข้าร่วมกับเดอะโค้ดเมื่อปีพ.ศ. 2556 และเป็นหนึ่งในสมาชิกรายแรกๆที่ลงชื่อสมัครโดยใช้เครื่องมือใหม่ๆออนไลน์

คุณออเครลี ซิวาดิเยร์ (Aurelie Sivadier) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของอีทริป แอฟริกา/ เวิลด์ไวด์ ทราเวล กรุ๊ป แอลแอลซี (Worldwide Travel Group, LLC) ให้ความกรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์และแรงจูงใจในการเข้าร่วมกับเดอะโค้ด ดังนี้


“ท่านทราบเกี่ยวกับประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กในข่ายงานที่บริษัทของท่านดำเนินการอยู่ก่อนที่จะได้เข้าร่วมกับเดอะโค้ดหรือไม่?”

ในบางพื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะที่เมืองมอมบาซาและเมืองชายฝั่งอื่นๆ มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กปรากฏอยู่ชัดเจน   ในพื้นที่อื่นๆ พบว่ามีเยาวชนอาศัยอยู่ตามท้องถนนเป็นจำนวนมาก   แม้จะไม่ปรากฏชัดว่าพวกเขากำลังถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก เนื่องจากเด็กเหล่านี้หลายคนเป็นเด็กไร้บ้านและอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเปราะบาง

“หากท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กอยู่ก่อนแล้ว ท่านทราบได้อย่างไร?”

ในหลายพื้นที่คุณไม่ต้องมองไปไหนไกลเลย แค่เดินเลียบชายหาดไปก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว   นักท่องเที่ยวที่อายุมากกว่าเด็กมากๆมักแสดงความรักต่อเด็กในที่สาธารณะ   ในช่วงเวลาสั้นๆ ชาวต่างชาติแทบทุกคนที่ไปเยือนสถานที่นั้นจะถูกเข้าหาและได้รับข้อเสนอหลายต่อหลายครั้ง

สมาชิกในองค์กรของท่านเคยได้ยิน หรือพบเห็นเหตุการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในพื้นที่ที่ท่านดำเนินงานอยู่หรือไม่?”

โชคดีที่จนถึงตอนนี้องค์กรของเรายังไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นกับลูกค้าเลย   อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เป็นไปไม่ได้ที่จะไปเยือนบางพื้นที่ในแอฟริกาตะวันออกโดยไม่เห็นสัญญาณการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กอย่างชัดเจน

“ท่านใช้เวลาตัดสินใจเข้าร่วมกับเดอะโค้ดโดยประมาณนานเท่าใด?”

พนักงานหรือลูกค้าของเราดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอยู่แล้ว   ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเห็นบู้ธของเดอะโค้ดที่งานไอทีบีปีนี้ หลังจากพิจารณาเว็บไซด์ของเดอะโค้ด แล้ว ประจักษ์ชัดว่าเดอะโค้ดจะเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบ ที่จะช่วยพัฒนานโยบายบริษัทและให้การศึกษาแก่พนักงานและลูกค้าของเรา   แม้บริษัทของเราจะค่อนข้างเล็ก และอาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขจัดปัญหาดังกล่าวมากนัก แต่ก็หวังว่าเราจะสามารถโน้มน้าวให้หลายๆโรงแรมที่เป็นซัพพลายเออร์ (supplier hotels) ของเรา ร่วมกันรับนโยบายในลักษณะเดียวกันนี้ไปปรับใช้ด้วย   นอกจากนี้ เรายังหวังว่าบริษัทนำเที่ยวรายอื่นๆจะรับเอามาตรฐานการดำเนินงานทางธุรกิจตามหลักจริยธรรมไปปรับใช้ด้วยเช่นกัน

“ท่านหวังว่าจะได้รับประโยชน์/ การช่วยเหลือ สนับสนุนจากการเป็นสมาชิกของเดอะโค้ดอย่างไรบ้าง?

เราได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนานโยบายของบริษัทเพื่อต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กให้เสร็จสมบูรณ์   เราหวังว่าจะหาสื่อวัสดุที่ดีที่จะช่วยให้เราสามารถให้การศึกษาแก่เหล่าพนักงาน, ผู้รับเหมา, ซัพพลายเออร์ และลูกค้าได้จากเว็บไซด์ของเดอะโค้ด

“ท่านเคยลงชื่อเข้าใช้ข้อมูลสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของท่านหรือไม่? หากเคย กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?”

ข้อมูลสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกมีความเรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ หรือกำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมกับเดอะโค้ด โปรดติดต่อเราที่ info@thecode.org

เกี่ยวกับเวิลด์ไวด์ ทราเวล กรุ๊ป

เวิลด์ไวด์ ทราเวล กรุ๊ป แอลแอลซีจัดและดำเนินการท่องเที่ยวในประเทศเคนยา แทนซาเนีย รวันดา และยูกันดา ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า อี-ทริป แอฟริกา (E-Trip Africa)     เวิลด์ไวด์ ทราเวล กรุ๊ปร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติฯของเดอะโค้ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิลด์ไวด์ ทราเวล กรุ๊ปได้จาก http://www.etripafrica.com