จะเข้าร่วมได้อย่างไร

การเข้าร่วมกับเดอะโค้ดทำได้ง่ายๆ

ก่อนที่ท่านจะทำการสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซด์ของเดอะโค้ด เราใคร่ขออธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและค่าธรรมเนียมสมาชิก ดังนี้

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก:

1. สมัคร

หากต้องการสมัครสมาชิก ท่านจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ (คลิกที่ “เข้าร่วมเดี๋ยวนี้”)

2. ชำระค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีได้ออนไลน์เมื่อทำการสมัคร หรือเลือกที่จะรอรับใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-invoice) ในภายหลัง เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแล้ว ท่านจะสามารถเข้าใช้ “ข้อมูลสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก” และโมดูลการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากนั้นสามารถเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 6 ประการของเดอะโค้ดได้ อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของเดอะโค้ดขึ้นอยู่กับรายได้รวมต่อปีของบริษัท โปรดอ่านเพิ่มเติมในส่วนของ “ค่าธรรมเนียมสมาชิก”

3. การอนุมัติ

หลังจากที่ท่านสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแล้ว ใบสมัครของท่านจะถูกยื่นต่อคณะกรรมการของเดอะโค้ดเพื่อรอการอนุมัติเป็นขั้นสุดท้าย การอนุมัติใบสมัครมักจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ท่านสามารถเข้าใช้เครื่องมือและบริการต่างๆได้อย่างเต็มที่ บริษัทส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลานี้เริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 6 ประการของเดอะโค้ด

4. ลงนาม

หลังผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของเดอะโค้ดแล้ว ท่านจะได้รับแบบฟอร์มข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ในแบบฟอร์มฉบับนี้ประธานของเดอะโค้ดได้ลงนามไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านใส่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงไป ซึ่งทำได้ง่ายๆและใช้เวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น

5. การเป็นสมาชิก

เมื่อท่านได้ลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลงแล้ว บริษัทของท่านจะมีสถานะเป็นสมาชิกของเดอะโค้ดอย่างเป็นทางการ และจะมีชื่อปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของเดอะโค้ด จากนั้นบริษัทของท่านจะสามารถนำโลโก้ของเดอะโค้ดขึ้นบนเว็บไซด์ของทางบริษัท และพิมพ์หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกออกมาได้

6. สุดยอดสมาชิก

หลังจากที่ท่านได้นำหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ประการของเดอะโค้ดไปดำเนินการที่บริษัท ตามขั้นตอนง่ายๆที่แนะนำไว้ในข้อมูลสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับสถานะเป็น “สุดยอดสมาชิก” และจะมีโลโก้บริษัทพร้อมสถานะดังกล่าวปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดบนเว็บไซด์ของเดอะโค้ด นอกจากนี้เมื่อได้เลื่อนสถานะเป็นสุดยอดสมาชิกแล้ว ท่านจะสามารถนำโลโก้ “สุดยอดสมาชิก” ของเดอะโค้ดขึ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท อีกทั้งจะได้รับหนังสือรับรองพิเศษสำหรับความพยายามที่จะปกป้องเด็กจากการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์อีกด้วย

 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก และวัตถุประสงค์ของการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสำหรับเดอะโค้ดขึ้นอยู่กับรายได้รวมต่อปีของบริษัท โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท และค่าธรรมเนียมสมาชิกจะอยู่ที่ 50, 300, 800 หรือ 2,000 ยูโรต่อปี (หรือประมาณ 1,919.45 บาท 11,446.67 บาท 30,599.35 บาท และ 76,754.53 บาท*ตามลำดับ)

  • ประเภทที่ 1 – รายได้รวมน้อยกว่า 500,000 ยูโรต่อปี (หรือน้อยกว่า 19,124,595.31 บาทโดยประมาณ) ต้องชำระค่าธรรมเนียม 50 ยูโรต่อปี (ราว 1,919.45 บาท/ปี)
  • ประเภทที่ 2 – รายได้รวมระหว่าง 500,000 – 2.5 ล้านยูโรต่อปี (หรือประมาณ 19,124,595.31 – 96,000,091.34 บาท) ต้องชำระค่าธรรมเนียม 300 ยูโรต่อปี (ราว 11,446.67 บาท/ปี)
  • ประเภทที่ 3 – รายได้รวมระหว่าง 2.5 – 50 ล้านยูโรต่อปี (หรือประมาณ 96,000,091.34 – 1,920,747,521.81 บาท) ต้องชำระค่าธรรมเนียม 800 ยูโรต่อปี (ราว 30,599.35 บาท/ปี)
  • ประเภทที่ 4 – รายได้รวมมากกว่า 50 ล้านยูโรต่อปี (หรือมากกว่า 1,920,747,521.81 บาทโดยประมาณ) ต้องชำระค่าธรรมเนียม 2,000 ยูโรต่อปี (ราว 76,754.53 บาท/ปี)

*อ้างอิงจาก xe.com อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

วัตถุประสงค์ของการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกก็เพื่อที่จะให้เหล่าสมาชิกของเดอะโค้ดได้มีลู่ทางสนับสนุนองค์กรในการพัฒนาเครื่องมือและบริการต่างๆสำหรับสมาชิก และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อปกป้องเด็กในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวต่อไปได้   ในการนี้ 20 เปอร์เซนต์ของค่าธรรมเนียมสมาชิกจะเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับตัวแทนระดับท้องถิ่นของเดอะโค้ด องค์กรพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ่น หรือองค์กรต่างๆที่ช่วยสนับสนุนงานของเดอะโค้ดและสมาชิกของเดอะโค้ดในระดับชาติ ตามข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามไว้กับสำนักงานเลขาธิการและผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการของเดอะโค้ด

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยผ่าน PayPal