การปกป้องเด็กเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

การต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเกี่ยวข้องกับการดำเนินการบริษัทท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ   ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ๆในอนาคต เด็กเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณค่าของสังคมเรา   ทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าการปกป้องเด็กมีความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ   การปกป้องเด็กเป็นเสาหลักของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ

สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กขัดขวางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ทั้งในทางธุรกิจ ชุมชน และครอบครัว   หากปล่อยให้การท่องเที่ยวประเภทนี้เจริญขึ้น จะทำให้ชุมชนต้อง “พึ่งพา” การท่องเที่ยวผิดประเภท เป็นประเภทที่สร้างผลกำไรโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นชีวิตเด็กและอนาคตของชุมชน   ผลสืบเนื่องที่ตามมาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่น และความสามารถของชุมชนในการที่จะดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวต่อไปและปกป้องสถานที่ปลายทางการท่องเที่ยว

เดอะโค้ดถูกสร้างขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถใช้การได้จริง โดยให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบหรือนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ 6 ประการของเดอะโค้ดเป็นการที่เหล่าสมาชิกแถลงการณ์ต่อพนักงานและลูกค้าอย่างชัดเจนว่า พวกเขาจะไม่ยอมรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

ในปัจจุบันนี้ นักเดินทางที่มีความรับผิดชอบจะแสวงหาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและบริษัทที่มีคุณค่าทางจริยธรรมเช่นเดียวกันกับพวกเขา   นักเดินทางเหล่านี้จะใช้ “อำนาจของผู้บริโภค” ในการที่จะเลือกผู้ให้บริการที่ปลอดภัยต่อเด็ก   การเข้าร่วมกับเดอะโค้ดเป็นการที่บริษัทท่องเที่ยวดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของพวกเขา กำลังลังดำเนินการเพื่อปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ