ทำความเข้าใจกับการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เป็นคำที่อธิบายการทารุณกรรมผู้เยาว์เพื่อแลกกับเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ให้แก่เด็กโดยตรงหรือบุคคลที่สาม   เด็กผู้เสียหายถูกปฏิบัติเยี่ยงวัตถุทางเพศและทางการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การหากำไร   ปัจจุบัน องค์การไอแอลโอคาดประมาณว่าการค้ามนุษย์สร้างกำไรราว 32,000,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี (หรือราว 1,099,680,000,000 บาทอ้างอิงจาก xe.com อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 เมษายน 2560) จากการซื้อขายผู้เคราะห์ร้าย

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กเป็นประเด็นอ่อนไหวที่มักถูกเพิกเฉยหรือไม่ค่อยมีการแจ้งเหตุ   อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวนี้ยังคงเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่กระทำกับผู้เสียหายอายุต่ำกว่า 18 ปี

การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

ตามที่ภาพด้านบนแสดงไว้จะเห็นว่า การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กมีหลายรูปแบบด้วยกัน   เดอะโค้ดให้ความสำคัญกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว   สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหมายถึง การกระทำผิดโดยผู้ที่กำลังเดินทาง หรือใช้สถานะนักท่องเที่ยวของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก   อาชญากรรมประเภทนี้ถือว่าเป็นประเภทย่อยของการค้าประเวณีเด็ก และมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง

นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหลายคนเป็นนักเดินทางภายในประเทศของพวกเขาเอง   อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็อาจเป็นนักท่องเที่ยวนานาชาติได้เช่นกัน   นักท่องเที่ยวนานาชาติบางคนไปเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆโดยมีความปรารถนาหยาบโลนที่จะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ในขณะที่บางคนตัดสินใจกะทันหันที่จะทำเช่นนั้น   สิ่งหนึ่งที่ผู้กระทำผิดประเภทนี้มีเหมือนกันคือ พวกเขาใช้อุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อติดต่อกับเด็กที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว   นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่บริษัทท่องเที่ยวต่างๆต้องมีความกระตือรือร้นในการต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

 

สาเหตุและปัจจัย

ตรงข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย ความยากจนไม่ใช่สาเหตุหลักของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก   ถึงแม้ว่าเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์หลายคนจะกำลังแสวงหาความมั่นคงทางการเงิน และพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยตนเอง แต่ก็ยังมีปัจจัยหลักอีกหลายปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างแพร่หลาย

ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่เติมเชื้อให้แก่อาชญากรรมทางเพศต่อเด็กคือ อุปสงค์ที่จะมีสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก   บุคคลที่เป็นนักฉวยโอกาสและอาชญากรองค์การ (organised criminals) ฉวยโอกาสจากจากอุปสงค์ในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก โดยจัดหาอุปทานซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางให้อยู่เสมอ   พวกเขาระบุตัวผู้มีแนวโน้มจะตกเป็นผู้เสียหายและนำอุปทานมาป้อนให้แก่อุปสงค์ เป็นการสร้างตลาดค้าเพศสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจริงๆ   ผลก็คือ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางและเด็กผู้เสียหายกลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกำไรมหาศาลให้แก่นักฉวยโอกาสเหล่านี้

 

ใครคือนักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (Child Sex Tourist)

ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งก็คือ นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กทุกคนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (paedophile) ในขณะที่ในความเป็นจริงแล้ว นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กส่วนใหญ่ คือผู้ที่รู้จักกันในนามของนักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนื่องจากสถานการณ์เอื้ออำนวย” (situational child sex tourists)

ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีภาวะผิดปกติทางจิตเวช (clinical disorder) เนื่องจากมีอุปนิสัยฝักใฝ่ทางเพศกับเด็กก่อนวัยเจริญพันธุ์ (เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย) ที่มักมีอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า

ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนื่องจากสถานการณ์เอื้ออำนวยทารุณกรรมเด็กเพื่อเป็นการทดลอง   พวกเขาทำเช่นนั้นเนื่องจากรู้สึกว่าได้รับการปกป้องจากการไม่เป็นที่รู้จักและการได้รับการยกเว้นโทษ (impunity) ที่มาพร้อมกับฐานะนักท่องเที่ยว   นักท่องเที่ยวประเภทนี้ไม่เหมือนผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เพราะพวกเขาไม่ได้ชื่นชอบเด็กเป็นพิเศษ และมีปฏิสัมพันธ์กับคู่นอนหลากหลายโดยไม่เจาะจง ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยหากมีโอกาส   เนื่องจากอาชญากรองค์การสร้างตลาดค้าเพศสัมพันธ์กับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจนเจริญรุ่งเรือง ทำให้นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนื่องจากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีโอกาสที่จะกระทำผิดกฎหมายกับผู้เยาว์ได้มาก

ขอย้ำอีกครั้งว่า ผู้กระทำผิดสามารถเป็นได้ทั้งคนในท้องถิ่นและชาวต่างชาติ ผู้ชายหรือผู้หญิง และจากกลุ่มอายุและปูมหลังทางสังคมต่างๆกัน


Supply

Demand

  • ผู้จัดหา (Recruiters)
  • ผู้ค้า (Traffickers)
  • แมงดา (Pimps)
  • แม่เล้า” (Mama-san)/ เจ้าของสถานบริการทางเพศ

ผู้กระทำผิดฝ่าย “อุปทาน” มักจะเป็นสมาชิกในครอบครัว รวมถึงพ่อแม่ เพื่อน คนรัก หรือคนคุ้นเคยที่ได้รับความไว้วางใจ   พวกเขามักแสดงท่าทีเพื่อหลอกลวง ใช้อำนาจบังคับ หลอกล่อเด็กให้เข้าสู่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อหากำไร   พวกเขามักใช้ความรุนแรง แบล็คเมล์ และใช้ยาเสพย์ติดเพื่อควบคุมเด็ก

นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

  • นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์ ทำไปเนื่องจากสถานการณ์เอื้ออำนวย และขาดความยับยั้งชั่งใจ

ผู้ที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

  • ฝักใฝ่ทางเพศกับเด็กก่อนวัยเจริญพันธุ์ เป็นภาวะผิดปกติทางจิตเวช
  • ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เดินทาง (Travelling Child Sex Offender)

มีประวัติอาชญากรรมเนื่องจากการทารุณกรรมและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอยู่แล้วในประเทศบ้านเกิด แต่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

 

ผลกระทบและผลที่ตามมา

เด็กผู้รอดชีวิตจากการแสวงหาประโยชน์จะต้องแบกรับความชอกช้ำทางจิตใจ (trauma) อันเนื่องมาจากความทุกข์ทรมานจากถูกทารุณกรรมทางเพศและทางร่างกายอย่างแสนสาหัส   ความชอกช้ำทางจิตใจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพอารมณ์ของเด็ก   ความเสี่ยงทางกายรวมไปถึงสุขภาพย่ำแย่ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเด็กผู้หญิง และแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวี (HIV) สูงสำหรับเด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทั้งที่เป็นชายและหญิง

ความชอกช้ำทางจิตใจสามารถก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมและปัญหาการไว้วางใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของเด็กในการที่จะกลับคืนสู่สังคม   ผลก็คือ เด็กผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการใช้สารเสพย์ติด เนื่องจากพวกเขาหันเข้าพึ่งยาเสพย์ติดและแอลกอฮอล์เพื่อรับมือกับความเจ็บปวด   เด็กหลายคนคิดอยากตาย (suicidal thoughts) และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายไปจนตลอดชีวิตเพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่เป็นที่รัก อับอาย และไร้ค่า