ประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

การใช้ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นทุกแห่ง ในทุกประเทศ และในทุกกลุ่มทางสังคม   ในพ.ศ. 2559 เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลประสานงานการวิจัยระดับโลกเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว (Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism) ที่ทำให้ทราบเกี่ยวกับแนวโน้มและรูปแบบล่าสุดของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวทั่วโลก

เดอะโค้ดถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือปกป้องเด็ก สำหรับให้อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวใช้ต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ในบริบทของกิจกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวโดยเฉพาะ   ถึงแม้ว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กจะมีหลายรูปแบบ แต่เดอะโค้ดถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก   บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวพยายามเดินทางไปประเทศที่การค้าประเวณีเด็กเกิดขึ้นทั่วไปเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้มีสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก   ในขณะที่นักเดินทางอีกส่วนหนึ่งตัดสินใจกะทันหันที่จะทดลองมีอะไรกับเด็กเพราะพวกเขาเชื่อว่าพฤติกรรมประเภทนี้เป็นที่ยอมรับได้มากกว่าในบางประเทศ

งานวิจัยระดับโลกขององค์การสหประชาชาติเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก (UN Global Study on Violence against Children) ประมาณการว่าเด็กผู้หญิงราว 150 ล้านคน และเด็กผู้ชายราว 73 ล้านคน ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เคยมีประสบการณ์ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือถูกทารุณกรรมทางเพศรูปแบบอื่นๆมาก่อน   ในทุกๆปี จะมีเด็กนับล้านๆคนถูกซื้อ-ขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศ   องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ (The International Labour Organisation – ILO) ประมาณการว่าเด็กราว 5.5 ล้านคนกำลังถูกบังคับใช้แรงงาน รวมถึงถูกบังคับในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วย

เดอะโค้ดสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนโดยบริษัทท่องเที่ยวต่างๆจากทั่วโลก   การรับเอานโยบายแสดงความรับผิดชอบของเดอะโค้ดไปดำเนินการ เป็นการที่เหล่าสมาชิกของเดอะโค้ดแสดงบทบาทสำคัญในการปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้   นอกจากนี้ เดอะโค้ดยังถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่นักเดินทางว่า การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ ไม่ว่าพวกเขาจะไปเยือนประเทศใดก็ตาม