เกี่ยวกับเรา

Child in airport

เดอะโค้ด (คือชื่อเรียกสั้นๆของ “หลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและท่องเที่ยว”

เป็นแนวคิดริเริ่มเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวซึ่งขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรม โดยมีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ให้เครื่องมือ และการสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

เราทุกคนต่างฝันถึงโลกที่เด็กๆจะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีอิสระ   เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปัจจุบันนี้เด็กจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายจากการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (commercial sexual exploitation of children) เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศต่างๆ   รูปแบบทั้งหมดของอาชญากรรมประเภทนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (child sex trafficking) การค้าประเวณีเด็ก (prostitution of children) และสื่อลามกอนาจารเด็ก (child pornography)

การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมักเกิดขึ้นในโรงแรมและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่าการร่วมงานกับบริษัทด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงได้ และเข้าร่วมกับเราเพื่อช่วยกันปกป้องเด็กวันนี้

6 วิธีในการปกป้องเด็ก

เมื่อบริษัทด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกับองค์กรเดอะโค้ด พวกเขาได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็น 6 ขั้นเพื่อช่วยปกป้องเด็ก ซึ่งเราเรียกว่าหลักเกณฑ์ 6 ประการของเดอะโค้ด โดยมีสาระสำคัญเพื่อ

  1. จัดทำนโยบายและขั้นตอนในการต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
  2. ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และวิธีการรายงานเหตุต้องสงสัยต่างๆ
  3. ใส่เงื่อนไขลงไปในสัญญาให้ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยระบุนโยบายว่าจะไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเกิดขึ้นเป็นอันขาด
  4. ให้ข้อมูลแก่นักเดินทาง เกี่ยวกับสิทธิเด็ก การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และวิธีการรายงานเหตุการณ์น่าสงสัยต่างๆ
  5. สนับสนุน ร่วมมือ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ (stakeholders) ได้มีส่วนร่วม ในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
  6. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของเดอะโค้ด

The six criteria of The Code

ช่วยบริษัทท่องเที่ยวในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก

ทีมงานและพันธมิตรท้องถิ่นของเดอะโค้ดให้การสนับสนุน แนะแนวทาง แสดงตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) และให้เครื่องมือออนไลน์ในการทำให้การปฏิบัติเหล่านี้มีความง่ายดายและเกิดประสิทธิผลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆและการให้การสนับสนุนแก่เหล่าสมาชิกได้ที่นี่

เดอะโค้ดช่วยให้เด็กปลอดภัยได้อย่างไร?

เดอะโค้ดมุ่งหมายที่จะจัดการกับอาชญากรรมการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กโดยการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความตระหนักรู้สูงและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึ่งสามารถตระหนักถึงและป้องกันแนวโน้มการทารุณกรรม และโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเดินทางเข้าใจว่าอาชญากรรมเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับและผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย   สามารถอ่านเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานของเดอะโค้ดช่วยปกป้องเด็กจากการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรที่นี่

เพราะเหตุใดบริษัทต่างๆจึงเข้าร่วมกับเดอะโค้ด?

บริษัทท่องเที่ยวเข้าร่วมกับเดอะโค้ดด้วยเหตุผลหลายประการ   เหตุผลแรกที่อ้างอิงไว้ในการสำรวจความคิดเห็นของเหล่าสมาชิกเมื่อพ..2556 คือ เพราะมันเป็นสิ่งถูกต้องที่ควรทำ   เราเชื่อว่าบริษัทต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเดอะโค้ดเพราะการช่วยเหลือเด็กเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่มนุษย์พึงกระทำ และเนื่องจากการเข้าร่วมกับเดอะโค้ดส่งผลดีต่อธุรกิจ   สมาชิกของเดอะโค้ดสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์หลายประการ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สังคมของพวกเขาปลอดภัยขึ้นสำหรับเด็กๆด้วย   อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ธุรกิจของท่านจะได้รับและเข้าร่วมกับเดอะโค้ดวันนี้

ตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

เดอะโค้ดได้รับการยอมรับจากองค์การในเครือสหประชาชาติหลายองค์การในฐานะตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีของความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก   มีรัฐบาลจากหลายประเทศและหลายองค์กรที่ได้รวมเดอะโค้ดเข้ากับนโยบายที่มีความสำคัญยิ่งของตน   การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเดอะโค้ดเป็นข้อบังคับ หากต้องการได้รับสถานะการท่องเที่ยวที่เป็นธรรม (fair trade tourism status) ในประเทศแอฟริกาใต้ และประกาศนียบัตรทัวร์เซอร์ท (TourCert) ในยุโรป   รัฐบาลประเทศคอสตาริกาได้รวมเอาเดอะโค้ดเข้าไปในการออกใบรับรองโครงการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Certification in Sustainable Tourism program) ของสถาบันการท่องเที่ยวคอสตาริกา (Costa Rican Tourism Institute)   นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวในหลายประเทศยังช่วยกันโปรโมทเดอะโค้ดอย่างแข็งขันในฐานะแนวคิด

ริเริ่มด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในประเทศของตน   สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติขององค์กรเดอะโค้ดได้ที่นี่

Cover of The Code Brochureท่านต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

หลังจากเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราแล้ว ลองดาวน์โหลดแผ่นพับของเราแล้วแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานหรือบริษัทต่างๆในชุมชนของท่าน เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก และชักชวนให้บริษัทใหม่ๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกดูสิคะ

แผ่นพับของเดอะโค้ดจัดทำเป็น