9 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติฯของเดอะโค้ดระหว่างงานแสดงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติไอทีบี เบอร์ลิน ประจำปี 2560 (ITB Berlin 2017)

ข่าวจากกรุงเบอร์ลิน, มีนาคม 2560: 9 ธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยวร่วมแสดงเจตจำนงที่จะปกป้องเด็กโดยการลงนามในหลักการปฏิบัติฯของเดอะโค้ดระหว่างงานไอทีบี เบอร์ลิน ประจำปี 2560 และกลายมาเป็นสมาชิกรายล่าสุดของเรา…