เดอะโค้ดยินดีต้อนรับเอ็คแพทประเทศเบลเยี่ยมในฐานะองค์กรล่าสุดที่ได้เป็นตัวแทนระดับท้องถิ่นของเดอะโค้ดในประเทศเบลเยี่ยม

เดอะโค้ดมีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่า ล่าสุดเอ็คแพทประเทศเบลเยี่ยมได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเดอะโค้ดในฐานะตัวแทนระดับท้องถิ่นในประเทศเบลเยี่ยม   “การเป็นตัวแทนระดับท้องถิ่น…